หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
>
>
>
>
>
เทศบาลตำบลบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
  ประวัติความเป็นมาของชุมชนบางประมุง จากการที่ได้สอบถามคนที่มี พื้นเพดั้งเดิมในชุมชน พอสรุปได้ว่า เดิมคลองบางประมุง ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นเส้นทาง สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสู่อำเภอเมือง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมริมฝั่งคลองหนาแน่น ยอดไม้ประสานกันจนมืดทึบ จึงพากันเรียกที่นี่ว่า “บ้านบางป่ามุง” ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น “บ้านบางประมุง” จนถึงปัจจุบัน
 
ภูมิประเทศ
  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำเกษตร มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองบางประมุง หนองปลาแรด หนองสามความ บึงสำโรง เป็นต้น
ด้วยลักษณะพื้นที่ดังกล่าว เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย พร้อมทั้งการปลูกพืชไร่ล้มลุก ด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา (วนอุทยานเขาหลวง)
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
ลักษณะของดิน
  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร
 
ลักษณะของไม้และป่าไม้
  พื้นที่ตำบลบางประมุง ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่
วนอุทยานเขาหลวง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาหลวงแปลงที่ 1
ป่าในวนอุทยานมี 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบแล้ง
 
 
 
ประวัติเทศบาล


เนื่องจากชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองค่อยๆ
ก่อตัวขึ้น มีการทำธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2512 ชุมชนก็ได้รับการยกฐานะ เป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลบางประมุง” ขึ้นอยู่ กับอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

 
ซึ่งในระยะต่อมา พ.ศ. 2517 ได้เกิดไฟไหม้ห้องแถวตลาดเสียหาย จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่อื่น ชุมชนที่เคยรุ่งเรืองก็ซบเซาลง ไม่มีการฟื้นฟูให้เป็นอย่างเดิม อีกทั้งปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ตลอดจนการบริการสังคมขั้นพื้นฐานไม่ทั่วถึง สภาพชุมชนจึงเป็นชุมชนชนบท
 
และต่อมา “สุขาภิบาลบางประมุง” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลตำบลบางประมุง” เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2542
 
ที่ตั้ง
 


เทศบาลตำบลบางประมุง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 15 กิโลเมตร

 
โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 42 ตารางกิโลเมตร (26,250 ไร่) โดยแบ่งพื้นที่เป็นเขตเมือง 1.5 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เขตชนบท 40.5 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
      ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
จำนวนประชากร
 
  ประชากรทั้งหมด 5,033 คน แยกเป็น  
  - ชาย 2,466 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  
  - หญิง 2,567 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00  
  ครัวเรือนทั้งหมด 1,515 ครัวเรือน  
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 119.83 คน/ตารางกิโลเมตร  
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านท่าข้าม 306 286 592 187  
2 บ้านท่าซุด 385 367 752 271
  3 บ้านหนองตายาย 274 304 578 169  
4 บ้านไร่ 261 299 560 152
  5 บ้านบางประมุง 145 167 312 116  
6 บ้านช่องกว้าง 527 566 1,093 310
  7 บ้านช่องรวก 221 227 448 137  
8 บ้านหนองโพธิ์ 347 351 698 173
  รวมทั้งสิ้น   2,466 2,567 5,033 1,515
 
** ที่มา : ข้อมูลสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบางประมุง **
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบางประมุง ได้แก่ ด้านสมุนไพร จักสาน การถนอมและการ แปรรูปอาหาร เช่น กล้วยกวน ปลาร้า เป็นต้น
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-202-123
เทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โทร : 056-202-123
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางประมุง
จำนวนผู้เข้าชม 267 เริ่มนับ 31 ก.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10